ŠICIA DIELŇA

V roku 2014 sme, v reakcii na potreby našich klientov, rozšírili našu činnosť takisto o šitie.

Máme tím kvalifikovaných krajčírok a moderný strojový park. Prijímame objednávky na základe outsourcingu – ako subdodávatelia.

Špecializujeme sa v šití spacích vakov a detských matracov z vlastných a poverených tkanín. Naše schopnosti a možnosti sú však neobmedzené, poverenie našej spoločnosti určitých oblastí Vašej výroby prináša nasledujúce výhody:

  • vyhnete sa nákladom na získanie špecializovaných strojov alebo špecializované pracovné sily,
  • prenesiete na dodávateľa zodpovednosť za kvalitu a včasnosť,
  • sústredíte sa na kľúčových oblastiach činnosti vlastnej firmy,

Zo svojej strany Vám zaručujeme bezpečnosť a dôvernosť zverených informácií.

Kontaktujte nás pre podrobné informácie o našich technických schopnostiach, termínoch a cenovej ponuke.