Výberové konanie bolo ukončené

Výberové konanie bolo ukončené. Najvýhodnejšiu ponuku predložila spoločnosť Jenny Quilting Systems. Protokol pre výber dodávateľa na nahliadnutie účastníkom.