Postępowanie ofertowe zostało zakończone

Postępowanie ofertowe zostało zakończone. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Jenny Quilting Systems.
Protokół wyboru dostawcy do wglądu uczestników.