Zavedenie inovatívnych produktov a služieb v spoločnosti MONTEX

S potešením Vás informujeme, že naša spoločnosť získala finančné prostriedky v rámci:

Regionálny operačný program Dolné Sliezsko na roky 2014-2020 Prioritná os: I. Podnikanie a inovácie, Akcia 1.5 Rozvoj produktov a služieb malých a stredných podnikov, Sub-akcia č. 1.5.1 Vývoj produktov a služieb v malých a stredných podnikoch – horizontálne súťaže , schéma: 1.5.1.A Podpora inovácií produktov a procesov malých a stredných podnikov.

Realizujeme projekt s názvom:

Zavedenie inovatívnych produktov a služieb spoločnosti MONTEX Monika Dziedzic vďaka nákupu multi-jehlicového prešívacieho stroja“

Vďaka spolufinancovaniu bude možné realizovať náš hlavný cieľ – to je významný rozvoj spoločnosti. Nákup nového stroja nám umožní zvýšiť výrobnú kapacitu a zvýšiť kvalitu našich výrobkov.
Zavedením nových inovatívnych produktov a služieb budeme ešte viac konkurencieschopní s ostatnými podnikmi.

HODNOTA PROJEKTU: 442 000,00 PLN

HODNOTA FINANCOVANIA: 160 000,60 PLN