Wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług w firmie MONTEX

Miło nam poinformować, iż nasza firma uzyskała dofinansowanie w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: I Przedsiębiorstwa i innowacje,
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP,
Poddziałanie nr 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne, Schemat: 1.5.1.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.

Realizujemy projekt pod tytułem :

Wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług w firmie MONTEX Monika Dziedzic dzięki zakupowi wieloigłowej maszyny do pikowania”

Dzięki dofinansowaniu będzie możliwa realizacja naszego celu głównego – czyli znaczny rozwój firmy. Zakup nowej maszyny pozwoli nam zwiększyć możliwości produkcyjne oraz podwyższyć jakość wyrobów.
Poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów i usług staniemy się jeszcze bardziej konkurencyjni wobec innych przedsiębiorstw.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 442 000,00 ZŁ
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 160 000,60 ZŁ